Visual Studio Code 1.56.0 (64-bit) โปรแกรมเขียน code

Date: 2021-05-07

     Visual Studio Code เป็นโปรแกรมแก้ไขซอร์สโค้ดที่มีน้ำหนักเบา และพร้อมใช้งานสำหรับ Windows, macOS และ Linux  มีการปรับให้เหมาะสมสำหรับการสร้างและแก้ไขข้อบกพร่องแอปพลิเคชั่นเว็บและคลาวด์ที่ทันสมัย มาพร้อมกับการรองรับ JavaScript, TypeScript และ Node.js ในตัวและส่วนขยายสำหรับภาษาอื่น ๆ (เช่น C ++, C #, Java, Python, PHP, Go) และรันไทม์ (เช่น. NET และ Unity) เครื่องมือนี้ช่วยให้นักพัฒนาทั้งหลายมีทางเลือกใหม่ของเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซึ่งรวมเอาความเรียบง่ายและประสบการณ์ที่คล่องตัวของโปรแกรมแก้ไขโค้ดเข้ากับสิ่งที่ดีที่สุดที่นักพัฒนาต้องการ 

More..

Visual Studio Code 1.56.0 (32-bit) โปรแกรมเขียน code

Date: 2021-05-07

Visual Studio Code เป็นโปรแกรมแก้ไขซอร์สโค้ดที่มีน้ำหนักเบา และพร้อมใช้งานสำหรับ Windows, macOS และ Linux  มีการปรับให้เหมาะสมสำหรับการสร้างและแก้ไขข้อบกพร่องแอปพลิเคชั่นเว็บและคลาวด์ที่ทันสมัย มาพร้อมกับการรองรับ JavaScript, TypeScript และ Node.js ในตัวและส่วนขยายสำหรับภาษาอื่น ๆ (เช่น C ++, C #, Java, Python, PHP, Go) และรันไทม์ (เช่น. NET และ Unity) เครื่องมือนี้ช่วยให้นักพัฒนาทั้งหลายมีทางเลือกใหม่ของเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซึ่งรวมเอาความเรียบง่ายและประสบการณ์ที่คล่องตัวของโปรแกรมแก้ไขโค้ดเข้ากับสิ่งที่ดีที่สุดที่นักพัฒนาต้องการ 

More..